top of page

לקראת ניתוח

  • להגיע לאסותא  רמת החייל קומה 2 לקבלה בשעה שנקבעה לך

  • להביא את הבדיקות לקראת הניתוח

  • להביא זוג קביים - ניתן לקחת "מיד שרה"

  • צום מוחלט 6 שעות לפני הניתוח

  • תעודת זהות

  • אין צורך בטופס 17 ממכבי

bottom of page